Edukačná kampaň nazvaná „Ste v správnych číslach?“

29.09.2021 09:56

Dnes je  SVETOVÝ DEŇ SRDCA

Infarkt či rôzne formy zlyhania srdca spôsobené vysokým krvným tlakom alebo cholesterolom môžu byť príčinou aj smrteľných dopravných nehôd. Obe ochorenia môžu mať fatálne dôsledky. Žijete a šoférujete v tých správnych číslach? Ak budete dnes 29. septembra za volantom, môže vás zastaviť policajná hliadka, zmerať vám tlak a spýtať sa na váš cholesterol. A dokonca môžete po kontrole dostať i paradajkový pretlak.

Vysoký krvný tlak stúpa ešte viac v stresových situáciách, ku ktorým patrí aj jazda na slovenských cestách. Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2021 Únia pre zdravšie srdce a Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Policajným zborom SR, Slovenským Červeným krížom a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, spustili edukačnú kampaň „Ste v správnych číslach?“

Tak ako by mali vodiči vedieť, že povolená rýchlosť v obci je 50 km a na diaľnici 130 km, mali by poznať aj hodnoty svojho krvného tlaku a cholesterolu. Kardiovaskulárne ochorenia spôsobené vysokým krvným tlakom a cholesterolom sa týkajú všetkých.  Skôr postihujú  staršiu generáciu, ale stále vo väčšej miere postihujú už aj mladšiu generáciu. Skontrolovať krvný tlak a cholesterol si môžu dať ľudia počas preventívnej prehliadky u lekára, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami. A možno si tak môžu zachrániť aj svoj život. 

Kampaň má upozorniť na dodržiavanie rýchlosti na cestách a zároveň upriamiť pozornosť aj na dôležité čísla, ktoré súvisia so zdravím. Stále veľa ľudí tie svoje čísla totiž nepozná. „Policajti spoločne s dobrovoľníkmi zo Slovenského Červeného kríža (SČK) budú vo vybraných mestách po celom Slovensku merať práve počas Svetového dňa srdca vodičom rýchlosť, tlak a upozornia aj na cholesterol. Hliadky budú nielen kontrolovať správne čísla na tachometri, vodičov čaká zaujímavá edukačná kampaň, pri ktorej si vyhrnú rukávy a dozvedia sa, či sú v tých správnych číslach,“ vysvetľuje na úvod doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC., prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH, a.s. Bratislava, predsedníčka Správnej rady Slovenskej nadácie srdca.

Ľudia cítia práve na cestách často pretlak – a preto sa organizátori rozhodli prepojiť tlak s tým skutočným pretlakom. A tak niektorí vodiči môžu 29. septembra dostať paradajkový pretlak. Ak budú namerané hodnoty vyššie, tak za „zlý tlak“ si vodič odnesie pretlak. „Na konci dostane vodič vysvedčenie s nameranými hodnotami, voňavú visačku do auta so správnymi číslami či vtipnú bodku na záver – paradajkový pretlak,“ vymenúva doc. MUDr. Eva Goncalvesová.

Rýchlu reakciu za volantom  ovplyvňujú mnohé faktory, niektoré z nich súvisia aj so zdravotnou spôsobilosťou viesť motorové vozidlo. Niekedy si však za volant sadneme i vtedy, keď sa necítime najlepšie, a to je chyba. V tých najvážnejších prípadoch môžeme hovoriť aj o smrteľných dôsledkoch. Napríklad v období od 1. januára do 20. septembra tohto roku zomrelo na slovenských cestách v dôsledku zdravotnej indispozície 26 ľudí. Z toho 54 percent nehôd bolo spôsobených infarktom.

Zákon o cestnej premávke myslí aj na zdravotnú indispozíciu a apeluje na zodpovednosť vodičov. „Vodiči by si nemali sadnúť za volant, ak je ich schopnosť znížená úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou, tiež po požití lieku, ktorý môže znížiť ich schopnosť viesť vozidlo. Tiež odporúčame pri užívaní liekov prečítať si príbalový leták a o účinkoch sa poradiť s lekárom, či môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlo,“ upozorňuje zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
plk. Ing. Ján Ignaták.
Ak sa pozrieme na štatistiky z dlhodobého pohľadu, stúpajú počty dopravných nehôd práve v dôsledku takejto zdravotnej indispozície. Od roku 2010 z počtu 101 nehôd stúpli na 195 v roku 2019. Vlani bolo 148 nehôd, tento počet však bol ovplyvnený aj pandémiou a nižším počtom áut na ceste,“ dopĺňa plk. Ignaták a vodičom radí: “Uprednostnite jazdu cez deň. Šoférovaniu za zlého počasia, v noci, či v cudzom prostredí
a v hustej premávke sa vyhnite, prípadne si za volant radšej nesadajte vôbec.

Hypertenziu nepodceňujte

Prečo sa hypertenzia zvykne podceňovať? Ľudia o tejto chorobe totiž často netušia.
„Vysoký krvný tlak nebýva bežne sprevádzaný žiadnymi výraznými príznakmi, a tak môže skutočne nepozorovane škodiť celé roky,“ uvádza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, podľa ktorej hlavne mladí ľudia často príznaky – poruchy spánku, bolesti hlavy či hrudníka, únava, krvácanie z nosa - vôbec nepoznajú, zanedbávajú a pripisujú ich stresu alebo iným diagnózam.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca.
Je to najdôležitejší orgán ľudského tela. Často ho však nesprávnou životosprávou a zanedbávaním zdravotnej starostlivosti vystavujeme veľkému riziku, v dôsledku čoho zomrú ročne na choroby srdca vo svete milióny ľudí. Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) patria celosvetovo na prvé miesto príčin smrti. Do roku 2015 sa očakávalo, že počet úmrtí dosiahne 20 miliónov. Hypertenzia je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov mnohých KVO s podstatným vplyvom na morbiditu a mortalitu. Do roku 2025 sa očakáva že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete. Momentálne postihuje hypertenzia celosvetovo takmer jednu miliardu ľudí. Na Slovensku je v súčasnosti sledovaných pre hypertenzné ochorenie viac ako milión pacientov. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.