ZAMERANÉ NA CHOLESTEROL

29.09.2021 10:27

 

Rovnako ako tlak, tak aj cholesterol by sme nemali podceňovať a pravidelne si ho dať u svojho lekára zmerať. „Hladina cholesterolu v krvi sa dá zistiť jednoducho – stačí preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ktorý vám odoberie vzorku krvi
a pošle ju na rozbor. Tento úkon je plne hradený zdravotnými poisťovňami a mal by byť súčasťou pravidelnej preventívnej prehliadky.“
hovorí MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC., primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH, a. s. Bratislava, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

„Liečba zvýšeného cholesterolu sa považuje za jednu z veľmi dôležitých foriem prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Zjednodušene povedané, ak budete hladinu
LDL cholesterolu udržiavať na optimálnej úrovni, znížite tým riziko napríklad infarktu myokardu či cievnej mozgovej príhody.

Infarkt myokardu je akútna forma ischemickej choroby srdca, ktorá patrí medzi kardiovaskulárne ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) udáva, že v roku 2016 podľahlo 17,9 milióna ľudí kardiovaskulárnym ochoreniam. Štatisticky tak ide o celosvetovo prvé miesto spomedzi všetkých príčin úmrtí. Až 85 percent z týchto úmrtí je pripisovaných infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhode.“ dodáva MUDr. Ivana Šoóšová.

Jednoducho povedané, hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Následkom významného zúženia ciev alebo ich upchatia môže byť infarkt alebo mozgová mŕtvica. Hoci bez cholesterolu ľudské telo nemôže fungovať, jeho nadmerné množstvo nám veľmi škodí. Cholesterol potrebuje každá bunka pre svoj normálny chod.
Je súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v čreve a prekurzorom (východiskovou látkou) vitamínu D. Ak dostatočné množstvo cholesterolu neobsahuje strava, produkuje túto látku v potrebnom množstve pečeň. Pečeň môže vytvárať až 80 percent celkového cholesterolu v tele, túto produkciu ovplyvňuje aj genetické nastavenie.  . V organizme sa nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 percent je prítomných v bunkových membránach. Za vznik aterosklerózy zodpovedá len cca päť percent cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme (jedna zo zložiek krvi).

Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi, medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL (dobrý) a LDL (zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, len v krvi cirkuluje vo väzbe na rôzne bielkoviny. Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu.

Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi, napríklad cholesterolu alebo cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa najnovších poznatkov mala byť menej ako 5 mmol/l. ešte dôležitejšia je hladina tzv. zlého cholesterolu – LDL, ktorá by u zdravého človeka nemala byť vyššia ako 3 mmol/l. 

A aké sú tie správne hodnoty?

Ideálne hodnoty cholesterolu z vyšetrenia krvi by mali byť:

Celkový cholesterol: pod 5,0 (nad 6,2 vysoké riziko); u detí: pod 4,4 (nad 5,5 vysoké riziko)

HDL cholesterol: u mužov nad 1,0 (pod 0,9 vysoké riziko); u žien nad 1,2

u detí: nad 1 (pod 0,9 vysoké riziko)

LDL cholesterol: pod 3,0 (nad 4,1 vysoké riziko); u detí: pod 2,6 (nad 3,1 vysoké riziko)

 

Diagnostikou sa cesta nekončí, pretože prípadný zvýšený cholesterol treba liečiť,
a to v prvom rade zmenou životosprávy a ak treba, tak aj to dlhodobým užívaním liekov. Keďže zvýšený cholesterol je neviditeľný a človek ho necíti, netreba sa nechať zmiasť pocitom, že je všetko v poriadku. Nevyhnutnou súčasťou liečby je aj pohyb, optimalizácia telesnej hmotnosti a úprava jedálnička.